Održana peta redovna skupština medžlisa Midwest

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dana 20. januara 2018. godine održana je 5. redovna skupština medžlisa Midwest u Minneapolisu gdje je domaćin bio džemat ICBMN na čelu sa Jasmin ef. Suljkanovićem, imamom džemata i predsjednikom džematskog odbora Majid ef. Bradarić.  Skupštini su prisustvovali delegati iz svih džemata medžlisa Midwest, osim džemata u Fort Wayne, IN. Skupština je protekla u radnoj i produktivnoj atmosferi. Glavni imam ICNAB-a, dr. Sabahudin ef. Ćeman je prisustvovao skupštini i upoznao prisutne imame i delegate o nekim zaključcima prethodne skupštine medžlisa Midwest i davao korisne sugestije i prijedloge tokom rada skupštine.

Nakon što je usvojen dnevni red i zapisnik sa prošlogodišnje skupštine, oblasni imam medžlisa Midwest, Osman ef. Brkić, je podnio izvještaj o svom radu koji je jednoglasno usvojen, kao i finansijski izvještaj. U nastavku skupštine pristupilo se izboru i reizboru funkcija u medžlisu. Na poziciju sekretara medžlisa je ponovo izabran Nijaz ef. Valjevčić, a u Nadzorni odbor medžlisa Midwest su izabrani sljedeći članovi: dr. Senad ef. Agić, Fejlem ef. Salkić, Rasim Memić, Namik Kovač i Edis Ramulić. Za člana Upravnog odbora ICNAB-a iz reda džematlija je izabran hadžija Samir Agić.

Sljedeća tačka dnevnog reda je bila izbor mjesta održavanja narednih susreta omladine medžlisa Midwest kao i naredna skupština medžlisa. Domaćin ovogodišnjih omladinskih susreta medžlisa Midwest će biti džemat SABAH Chicago, a susreti će se održati od 4. do 6. maja 2018. godine. Naredna skupština medžlisa midwest će se održati u džematu Lincoln, NE.

Nakon pauze za podne namaz i ručak, raspravljalo se o nekoliko projekata i pitanja u okviru tačke razno. Dr. Sabahudin ef. Ćeman je upoznao imame i delegate sa odlukom Rijaseta da se u gradove gdje postoje džemati ICNAB-a šalju profesori medresa iz BiH na učenje engleskog jezika u ljetnom periodu od 1. jula do 15. augusta, prilikom čega bi se stavili na raspolaganje da budu zamjena lokalnom imamu u slučaju odlaska lokalnog imama na godišnji odmor. Hfz. Muriz ef. Mešić je predložio projekat obilaska džemata ICNAB-a sa ciljem pravljenja reportaže o džematima koja bi se potom emitovala na radio BIR-u. Dr. Muaz ef. Redžić je predstavio prijedlog platforme rada budućeg Ureda za vjerske poslove ICNAB-a koja je jednoglasno usvojena i upućena na Sabor ICNAB-a na dalju proceduru. Osman ef. Brkić je pozvao imame i delegate da u svojim džematima rade na projektima značajnim za ICNAB, a posebno na projektima „Male medrese“, umre i hadža koji nam predstoje. Na kraju, Sulejman ef. Čaušević je upoznao prisutne imame i delegate sa novonastalom situacijom u džematu Waterloo, IA, gdje je nakon kraće rasprave odlučeno da situaciju dalje ispita Nadzorni odbor medžlisa Midwest.

Slike se pete skupštine medžlisa Midwest se nalaze na ovom linku https://photos.app.goo.gl/Z9Fdkd4fcob7aDMn2.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3