Održano savjetovanje imama Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U periodu od 7. do 10. novembra u organizaciji Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike održano je savjetovanje za imame sa prostora IZBSA. Savjetovanje je upriličeno u Washington DC.-u u kompleksu Diyanet Center of Amerike, na kojem je prisustvovalo 38 imama.

Tokom prvog dana savjetovanja, nakon što su se kratko obratili domaćini, muftija Sabahudin ef. Ćeman je otvorio prvu sesiju tokom koje je fokus stavljen na perspektivu IZBSA u radu kroz institucije Islamske zajednice. Sesija je bila otvorenog tipa gdje su svi uzeli učešće iznoseći stavove kao i prijedloge za poboljšanje rada u sklopu džemata ali i na višim nivoima. Imami su također iznosili prijedloge za poboljštanje ličnog rada u džematima kroz vlastita iskustva uspješnih projekata. Dio sesije je bio rezervisan i za razgovor o statusu imama u džematima kao i načinim da se isti poboljša u narednom periodu a s ciljem još uspješnijeg rada na svim niovima unutar Zajednice. Na kraju sesije, muftija i glavni imami uručili su dekrete svim prisutnim imamima.

U srijedu je upriličena posjeta Washington, DC i njegovim znamenostima, a mnogi imami su iskoristili priliku te posjetili i sjedište muftijstva IZBSA koje je svega 0.8 milja od Bijele kuće. Po povratku, upriličena je druga sesija koja je trajala do 11 uveče. Sesija je podijeljena u tri cjeline, te se na početku razgovaralo o predstojećim izborima na nivou IZBSA gdje je muftija dao uvodne napomene i podsjetio prisutne o osnovnim smjernicama za sprovedbu izbora. Imami su obavijestili dokle je došao proces priprema izbora u džematima, te postavljali pitanja o eventualnim nejasnoćama, na koja je muftija odgovarao. Druga tačka sesije je bila posvećena mektebskoj nastavi i organizaciji iste uz nove jednoobrazne udžbenike koji će uskoro biti dostupni imamima.

Važnost mektebske nastave je istaknuta kao jedna od najvažnijih aktivnosti u sklopu imamskog rada, te je ona i s razlogom uzela najviše vremena tokom sesije. Podijeljena su mnoga uspješna iskustva ali i izazovi u nastavi, a s ciljem njenog poboljšanja u svim džematima. Treći dio sesije je bio razervisan za aktivnosti u radu sa omladinom kao i za projekte Islamske zajednice. Istaknuta je važnost omladine u džematima te je općeprihvaćeno da se mora staviti dodatni akcent na omladinu, da se  posveti više vremena kao i projekata za njih, koji će ih dodatno približiti džematima te odvratiti od izazova i poroka današnjeg vremena. Predloženi su konkretni projekti te su se zadužile i osobe koje će raditi na njihovom razvoju u narendom periodu.

Muftija se na kraju zahvalio svim imamima koji su se odazvali na ovo savjetovanje kao i domaćinima koji su pružili odlične uslove boravka i rada imamima

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3