Olakšavajmo, a ne otežavajmo

4. april 2022. / 3. ramazan 1443. h.g.

Bismillahirrahmanirrahim

Poštovana braćo i sestre- esselamu alejkum!

Islam je zaista lagan i privlačan za svakoga bez izuzetka. Na to nam skreće pažnju Božiji
poslanik i veli: “Zaista je vjera lahkoća i neće niko pretjerivati u vjeri a da ga vjera neće
pobjediti”. Dalje Božiji Poslanik veli:“Zaista Allah me nije poslao da otežavam drugima niti da ih podstičem da oni otežavaju drugima, nego me poslao da poučavam druge olakšavajući im”.


Kada bi Allahov Poslanik imao izbora između dvije stvari izabrao bi onu koja je lakša ako ne bi
bila grijeh. Od ashaba je tražio da šire radosne vijesti i obveseljvaju druge. Kada je poslao Aliju
r.a. i Muaza r.a. u Jemen rekao im je: “Idite i obveseljavajte a ne izazivajte odvratnost i
odbojnost,olakšavajte a ne otežavajte”


Da bi ibadeti bili pristupačni svima Allah dž.š. je odredio i njihovu olakšavajuću stranu.
Uzvišeni veli: “Allah želi da vam olakša a ne da poteškoće imate” ( 185 El-Beqare ).
U suri El-Hadzdz Allah dž.š. veli: “I u vjeri vam nije ništa teško propisao”

Navedimo neke olakšice:
-Ko je bolestan ili je na putu u vrijeme ramazana napostit će drugi dan.
-Ko ne može uzeti abdest,može tejemum.
-Ko je na putu može skraćivati i spajati namaze.


Zar nije ohrabrujuće za svakog čovjeka kada zna da Uzvišeni oprašta griješniku, pomaže onom
koji traži pomoć i na ramazan širom otvara džennetska vrata? Dosta je ovakvih i sličnih situacija
gdje se pružaju šanse svakome da učestvuje u ibadetima i ljepotama islama.


Da bi bolje shvatili problematiku olakšanja navedimo neka poznata fikhska pravila:
-Nužda dozvoljava zabranjeno.
-Ako nastane teškoća otklanja se olakšicom.
-Potreba se spušta na stepen nužde, itd.

Čak je Božiji Poslanik znao i ukoriti ashabe ako ne bi izabrali lakšu stranu. Tako je jedne prilike
ukorio Muaz ibn Džebela koji je ,kao imam,odužio noćni namaz, rekavši mu: “Zar ćeš svojim postupcima dovesti ljude u iskušenje. Kada neko od vas klanja i predvodi namaz ljudima, neka skrati, odnosno neka ne odužuje jer u džematu može biti ljudi koji su s određenim potrebama, iznemogli, stari. A kada neko od vas klanja sam u svojoj kući neka oduži koliko hoće. Kada ovo imamo na umu pitamo se kakva je to moda postala u mnogim nebošnjačkim džematima da teravije klanjaju sa hatmom, sa cijelim Kur’anom. To je zaista loša novotarija koju je, kako vidimo, osuđivao i sam Božiji poslanik.


Pretjerivanje u vjeri je strogo zabranjeno i vodi ka propasti. Muhammed s.a.v.s. je rekao: “Propali su oni koji pretjeruju” – ponovio je to tri puta. Dok jedni pretjeruju u ibadetima drugi znaju biti isključivi u svom shvatanju vjere. Otkuda danas u našem Ummetu toliko ekstremnih grupa kao što su: El-kaida, Boko Haram, Dais, Sebab, Isil i druge ekstremne grupe koje šire mržnju, svađe, i haos po islamskom svijetu? Takve je Božiji Poslanik najoštrije osuđivao, pa ih i mi trebamo osuditi i pronaći izvore tog zla
kako bi ih eliminisali iz naših redova, a prije nego što zaraze našu omladinu.


Molim Allaha dž.š., da što bolje shvatimo princip donošenja radosnih vijesti a isto tako da nas
sačuva pretjerivanja i ekstremizma.

Vesselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Azam-ef. Efendira

Bosniak American Islamic Center Louisville

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.