Promocija 19 nova učača Kur’ana u Jacksonville, FL

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U subotu, 30. marta, u džematu Islamic Community of Bosniaks u Jacksonville, Florida je održana svečana promocija 19 nova učača Kur’ana.

Ovo je bila promocija druge generacije učača Kur’anau našem džematu jer je prosle godine ispraćena i promovisana prva generacija, njih ukupno 23.

Nakon ikindije namaza program je poče milozvučnim glasovima naših mektebskih polaznika, hora “Evlad“, koji su za ovu priliku pripremili par ilahija i time već na samom početku najavili lijepu i udobno atmosferu i zagrijali naša srca.

Nakon proučenih ilahija imam džemata je održao uvodno predavanje u kojem je naglašena važnost učenja Kur’ana i vrijednost diplome koju su polaznici kursa dobili. Predavanje je za cilj imalo i poruku svim prisutnima, koji se još nisu odlučili da nauče kur’ansko pismo, da iskoriste već narednu priliku i da budu polaznici novog ciklusa kurseva Kur’ana koji su u planu da krenu već poslije ljetne pauze, ako Bog da.

Poslije predavanja, uz učenje tekbira, uslijedila je svečana dodjela diploma novim učačima Kur’ana. Ta dodjela je izmamila mnogo osmjeha, suza i pozitivnih emocija kako kod samih učača tako i kod ostalih džematlija.

Program je završen učenjem kratkih sura koje su proučili učesnici programa i dovom koju je proučio imam džemata.

Nakon akšam namaza druženje je nastavljeno uz kolač, kahvu i lijep razgovor, u jednoj lijepoj i prijatnoj atmosferi.

Ova promocija je rezultat tri odvojene sekcije Kur’ana kroz koje su džematlije imale priliku da savladaju kur’ansko pismo. Dvije sekcije, omladinsku i sekciju za odrasle (muškarce), vodio je imam džemata Senaid ef. Hodžić i one su iznjedrile 9 novih učača. Sekciju za žene je vodila mualima Fatima Hodžić i ta sekcija je iznjedrila 10 novih učača. Starosna dob učesnika sekcija je od 15 do 69 godina.

I na kraju možemo reci da je to bila svečanost koja je protekla u jednom lijepom i hairli ambijentu i koja će nam otati u lijepom sječanju.

Molimo Allaha, dž.š., da bude zadovoljan sa ovakvim i sličnim skupovima i da ovakvih svečanosti imamo sto više u našim džematima.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3