Ramazanska hutba – Ukrasimo svoj ramazan

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ukrasimo svoj ramazan iskrenim pristupom ibadetima da bismo ostvarili sreću na dunjaluku i ahiretu

Neizmjerna zahvala pripada Allahu Uzvišenom na daru islama riječima kojima nikada dovoljno iskazati ne možemo, na časti da nosimo breme islamsko na svojim jezicima i u praksi života.

Neka su salavat i selam na najodabranijeg Allahovog poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, naše uzorite šehide, te na sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana.

Zahvaljujemo se Allahu Uzvišenom Koji nas je počastio blagodatima ramazana, podario nam privilegiju da budemo njegovi aktivni učesnici i ove godine.

Draga braćo, za nama je trećina ramazana koju nazivamo rahmet – milost Božija, a pred nama je ako Bog da, trećina ramazana koju nazivamo magfiret – oprost od grijeha, a na kraju, oslobađanje od vatre. Ramazan je uistinu najbolja prilika da upotpunjavajaći ga i ukrašavajući ga našom iskrenom pokornošću Gospodaru svjetova, našim ibadetom, našim nastojanjem da slijedimo život i djelo Allahovog poslanika Muhammeda a.s., oplemenimo sebe, a tako neutrališući sve negativne osobine koje nam se nameću poput zavisti, ljubomore, mržnje, a afirmirajući kvalitetne, pozitivne osobine poput strpljenja, poniznosti, susretljivosti, istinoljubivosti, dobročinstva, pravičnosti i dr., a kako bi izgradili čvrst i odgovarajući moral i karakter.

Razumijevajući kur’anski ajet o propisivanju posta, gdje nam se apriori sugeriše, “da biste postigli bogobojaznost, (klonili se grijeha)“ [1]razumijevamo načelo da znamo da Uzvišeni Allah svakog trenutka gleda u naše postupke, u naša djela, jer “ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi.“[2]

Isto tako se čuvamo od djela neposlušnosti, ili da postavimo mehanizam odbrane pred grijesima, što je jasna intencija šerijata, naređivanja dobra, a odvraćanja od zla.

Živimo u vremenu kada se čovjek zaboravi, u pretjeranoj žurbi i utrci s vremenom se zamisli, zaboravljajući da svaki njegov postupak, riječ i djelo bivaju zapisani u knjigu njegovih djela.

Danas cijeli svijet karakterišu vrijednosti materijalizma. Obični “ljudi“ su da kažemo, htjeli ili ne, svejedno dio pretjeranog konzumerizma i modernizma, posebno u društvu gdje mi živimo. Mnoge nam se stvari i pojave nameću kao vrijednosti, a da to suštinski nisu. Potrebno je prepoznati takve okolnosti, pojave i preventivno zaštititi sebe i svoje porodice.

Upravo je ramazan izuzetna prilika da zastanemo braćo, sami nad sobom, i učimo se onome što je i svrha ibadeta u ramazanu, a posebno posta, tj. samokontroli i samodisciplini, razlučivanju dobrog od lošeg, pravog puta od stranputice. Vrijeme je da “filtriramo” ono što se slučajno ili namjerno kao loše inputiralo u naš život, da sputamo svoj egoizam, nezasiti nefs, strasti i prohtjeve.

Islam je vjera sredine, koji zagovara odbacivanje svaku vrstu grijeha, ali i pretjerivanja i loših navika, kao npr. pretjerivanje u ishrani, pretjerivanje u odjeći, pretjerivanje u gradnji stanova u kojima nećemo stanovati, u namještaju i komforu, pretjerivanje u spavanju, gledanju tv-a, stalnom online angažmanu na socijalnim mrežama i internetu, prevelika upotreba telefona i mnogo drugih stvari od kojih nemamo posebnih koristi.Nekad se pitamo gdje se izgubio onaj poznati mehabbet, sijelo i druženje. Pa nismo rođeni sa “electronics”. Čak što više, ukoliko nismo razvili potrebne filtere često smo u situaciji da nedaj Bože počinimo grijeh.

Da bismo ako Bog da pokušali promijeniti stanje na bolje promjenimo svoj odnos prema Allahu dž. š., a tako ćemo promijeniti i svoj odnos prema slijeđenju poslanika Muhammeda a.s., odnos u svojoj porodici koju često zanemarujemo zbog “prečih“ obaveza, odnos prema džematu i zajednici kojoj treba pripadati i graditi je, i inače odnos prema svim ljudima. Budimo iskreni u tome, nemojmo se zavaravati da će to doći samo od sebe i da će neko drugi za tebe uraditi.

Svako će svoje terete nositi na Sudnjem danu, svako od nas ima terete i na ovom svijetu koje mora ponijeti i svako će požnjeti ono što posije. Draga braćo i sestre, nastojmo iskoristiti šanse i mnogobrojne ukrase ramazana koji nam se nude samo jednom godišnje.

Post – Postimo u punini, cijelim tijelom, suzdržavanjem od svega lošeg, čak od loših misli, a promišljanjem o Allahu dž.š. Njegovoj svemoći nad nama, Njegovoj nagradi koju nam je pripremio. “Post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.“[3]

Isto tako, Muhammed a.s. je rekao: “Ko ne napusti laž i ružan postupak po njoj, nema potrebe da napušta jelo i piće!“[4]

Namaz– Klanjanjem namaza prvenstveno obaveznih, a nakon toga i nafila namaza, a posebno teravije uz ramazan, postižemo mnogostruke koristi, štiteći se od razvrata i svega što je loše, kako nam to Kur’an kazuje, a s druge strane zadobijamo prijeko potrebni mir i zadovoljstvo u svojoj punini, jer čovjek nije samo tijelo već i duša, pa su ovo sve prilike da napunimo svoje srce, svoju dušu.

Na kraju svog ramazanskog obraćanja muslimanima, Muhammed, a.s., nas savjetuje: “Vaša leđa su natovarena teškim teretom. Ublažite tu težinu što dužom sedždom“.[5]

Učenje Kur’ana – Uzvišeni je Kur’an objavio u mjesecu ramazanu iskazavši počast ovom mubarek mjesecu, kao uputu vjernicima da jasno razluče istinu od neistine, svijetlo od tmine. Učiti Kur’an spada u najbolje ibadete, a uz ramazan imamo priliku slušati učenje mukabele, ili sami proučiti makar jednom cijeli Kur’an ili ako ne znamo čitati arapski da onda makar čitamo prevod Kur’ana. ”Najbolji od vas su oni koji nauče Kur’an i njemu druge poučavaju.“ [6]

Samo listanje Kur’ana spada u ibadet, zato nema opravdanja ne družiti se sa Kur’anom koji će se na Sudnjem danu zauzimati kod Allaha za onoga ko ga bude učio.

Učenja zikra – Allah dž.š. kaže u Kur’anu: “…i neprestano Allaha spominjite da biste postigli ono što želite“. [7]

Uistinu su mnogobrojni kur’anski i hadiski tekstovi o podsticanju na važnost zikra, slave i zahvale Uzvišenog Allaha dž.š. pa je uz ramazan još ljepša prilika da svojih jezika izbacimo dnevne tračeve i zaposlimo ga sa riječima zikra:la ilahe illallah, subhanallahi vel hamdulillahi, subhanallahi ve bi hamdihi i dr., da u našim srcima bude prisutno sjećanje na Gospodara Kojem smo uvijek zahvalni.

Mnogobrojni su i drugi ukrasi ramazana poput sehura i iftara, učenja dova, udjeljivanje sadake, zekkata, dočekivanja i obilježavanja lejletu-l-kadra, itikafa itd. Sve su ovo dragocjene prilike da se oplemenimo, da u naše ramazanske aktivnosti uključimo našu djecu kojoj će sigurno ostati duboko urezana slika u pamćenje ustajanja na sehur, porodičnih iftara, odlaska na teravije itd. Ovo je odgoj koji je neprocjenjiv. U hadisu Muhammed a.s. nas je podučio : “ Proklet neka je onaj ko dočeka ramazan i dozvoli da mu on prođe, a u njemu ne zaradi oprost.” [8]

“Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se, bit će mu oprošteni raniji grijesi.” [9]

Draga i cijenjena braćo! Molim Allaha dž.š. da ustrajemo u izvršavanju naših preuzetih emaneta, da nam olakša prenošenje vjere i naše tradicije na naš evlad, da našim ramazanskim ibadetima postignemo potpunu sreću i Njegovo zadovoljstvo, da pronađemo smiraj u našim dušama, da se popravimo na bolje u odnosu prema Allahu Dragom, prema svojoj porodici,džematu i međusobno, da se natječemo u činjenju dobra, a na najljepši način odvraćamo jedni druge od lošeg. Molim Allaha Uzvišenog da se okitimo svojstvima koja su Njemu draga, a izbjegavamo ružna svojstva i postupke koje Allah ne voli. Allah moj, ti si Onaj Koji praštaš, voliš opraštati. Oprosti nama. Amin!

Osman ef. Brkić

Imam u Bosnian American Islamic Center u Detroitu

Glavni imam medžlisa 2, Midwest

10.ramazan 1439.h.g. — 25.maj 2018.


[1]Al-Bekare 183.

[2]Hadis

[3]Hadisi kudsi, muttefekun alejh

[4]Hadis bilježi Imam Buhari.U ovim riječima je sažeta sva etika posta.

[5]Izbor Poslanikovih hutbi,FIN 1994.

[6]Hadis bilježi Imam Buhari

[7]El-Enfal,45.

[8]Prenosi El-Hakim; U predaji se još navodi da je proklet onaj u čijem se prisustvu spomene Muhammed a.s. a taj na njega ne donese salavat, i proklet je onaj ko doživi starost svojih roditelja, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvedu u Džennet.

[9]Muttefekun alejh

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3