Ramazanski nasihat – 16. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ispravnost saffa

Neka je slavljen i hvaljen Allah Svemogući koji je poslao Vjerovjesnika da nam donese radosnu vijest dženneta i da nas upozori na opasnost cžehennema, da nam približi brata kao prijatelja i da nas udalji od šejtana kao neprijatelja.
Hvala Allahu Sveznajućem koji nas je poučio da se svi zajedno, kao braća, držimo za jedno uže koje nam donosi sreću, radost i slobodu.

Poštovana braćo i sestre!

Pošto se nalazimo u mubarek mjesecu Ramazanu naše prisustvo u džamijama je hvala Allahu dž.š. u svim džematima povećano. Broj onih koji žele ibaditi u džamijskim prostorijama je sve veći sto je naravno hvale vrijedno.

Mnogo je više onogo čime bi mogli pohvaliti naše džematlije mada ima i nekih postupaka kod kojih bi ipak trebali malo više posvetiti pažnje zbog njihovog značaja i zbog njihove važnosti. Jedan od tih postupaka na koji ponekad ne obratimo dovoljno pažnje jeste ispravno redanje u safove.

Poštovana braćo i sestre,

Po dolasku u džamiju radi obavljanja namaza u džematu vjernici moraju naročito povesti računa o formiranju safova. Pri tome muškarci trebaju nastojati da klanjaju u prvim safovima ukoliko je to moguće, budući da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. to preporučio. Vrijednost prednjeg safa jasno je istaknuta u sljedećem hadisu: “Kada bi ljudi znali kakve su vrijednosti u pozivu na namaz i u prvome saffu, oni bi – kad to ne bi mogli postići na drugi način osim bacanja kocke – bacali kocku za to. Isto tako, kada bi znali kakva je vrijednost poraniti na namaz, zasigurno bi se utrkivali u tome.”

Safovi u namazu moraju biti popunjeni i poravnati. Popunjen saf znači red klanjača u kome nema praznog mjesta, tako da se međusobno dodiruju ramenima, a poravnat saf znači red klanjača u kome vrhovi njihovih nožnih prstiju stoje u jednoj liniji. Po mišljenju Ebu Hanife ravnanje i popunjavanje safova je sunnet, što je stanovište i Malika i Šafije. Cak, ima pravnika koji smatraju da je ravnanje i popunjavanje safova fard, odnosno vadžib.

Pravilnim redanjem safova, namazu se daje vanjski sklad i ljepota. Ispravno formirani safovi odaju sliku kompaktnog i disciplinovanog džemata, dok neuredni safovi predstavljaju odraz aljkavog i nemarnog džemata. Naši ljudi često oklijevaju da poslušaju uputu imama te da popune i poravnaju safove, pod izgovorom da “nema potrebe da se tiskaju kad ima prostora u džamiji”.

Moramo imati na umu da je Poslanik, s.a.v.s. upozorio da Allah, dž.š. zapostavlja i unazađuje one ljude koji odugovlače i oklijevaju sa popunjavanjem saffa. Ukoliko se, nakon donošenja tekbira i vezivanja ruku, ukaže prazno mjesto u saffu koji se nalazi ispred, klanjač koji stoji iza tog mjesta napravit će korak naprijed i popuniti prazno mjesto bez odvezivanja ruku i prekidanja namaza.

Muaz b. Džebel, r.a, veli da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ”Postoje dva koraka: jedan od njih je najdraži, a drugi najmrži Allahu. Onaj koji je najdraži Allahu jeste korak koji čovjek zakoraći kad ugleda prazninu u safu…” (Hakim). Ibn Omer je rekao: “Nijedan korak nije vredniji od onoga koji čovjek (vjernik) napravi kako bi popunio prazninu u safu.“

Muhammed a..s. se pohvalno izrazavao o onim ljudima koji ranije dođu u džamiju i zauzmu mjesto u saffu. “Dokle god čovjek iščekuje namaz (u džamiji), to mu se računa u namaz, a meleki mole Allaha dž.š. za dotičnog: “Ja Rabbi, oprosti mu, ja Rabbi, smiluj mu se!“ (Buharija)

Edeb u formiranju safova dolazi i iz hadisa koji prenosi Ibn Mesud da je Poslanik a.s., rekao: “Neka iza mene (kao imama) stanu punoljetni i razboriti ljudi, zatim oni koji ih slijede, zatim oni koji dolaze nakon njih…“
Smisao ovoga propisa jeste u tome da muktedije, odnosno džematlije nauče od imama, da ga učeni isprave kada pogriješi ili eventualno zamjene kada bude potrebno. Dakle, kao svako ljudsko biće imam može i predpostavlja se da će nekada pogriješiti i drugo jednostavno pošsto je i imam ljudsko biće, može da mu pozli. Iz tog razloga iz gore navedenog propisa, iza Imama logički u prvi i prve safove se ravnaju ljudi i to ovim redom: 1. Učeni (dakle oni koji najviše znaju iz Kur`ana napamet– pa pri eventualnoj pogrešci u učenju da mogu imamu da pomognu): 2. Stariji ljudi i hadžije (iz poštovanja prema istima); 4. Zatim mlađi iza njih i tako redom.

Evo još nekoliko hadisa o vrijednosti ravnanja safova. Poslanik a.s. je rekao:”Poravnajte svoje safove, jer, zaista, (po)ravnanje safova jeste jedan od uvjeta potpunosti namaza.“ (Buharija i Muslim). Ebu Umama prenosi da je Poslanik a.s., rekao: “Ispravite safove. Izjednačite ramena (tako da se dodiruju), ali blagi budite pod i pored ruku svoje braće. Popunite praznine, jer šejtan ulazi među vas ako je ostalo imalo mjesta.“ (Ahmed i Et-Taberani). Poslanik, a.s., rekao: “Allah i njegovi meleki donose blagoslov na one koji spajaju safove.” (Ahmed i Ibn Madže)

Često se dešava da ljudi međusobno razgovaraju u džamiji dok imam ili neko drugi uči naglas Kur’an. Ovakvo ponašanje je suprotno naredbi Uzvišenog Allaha koji kaže: A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.

Molimo Allaha dž.š. da s našim popunjenim i poravnatim safovima upotpuni nas iman, namaz, slogu, sklad i ljepotu u dzematu, porodici i srcu. Amin!

Mirsad ef. Huseljić

Imam u Bosanko Edukativno Kulturnom Centru Colorado

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu