Ramazanski nasihat – 2. noć

Časni Kur’an je ramazanu čast ukazao – Ramazanska poruka 2018/1439

Postiti znači izabrati Božiju stranu i kazati svojim čulima i materijalnim izazovima NE u ime višeg cilja – u ime novog duhovnog rađanja, snažnoga duhovnog uzleta ka Svevišnjem.

  1. Ako je vjera život srca, onda je Ramazan vrijeme kada je život naših srca najintenzivniji,
  2. Ako su vjerski obredi krv što venama teče, onda ta krv za vrijeme ramazana teče još brže,
  3. Ako su samo-kontrola i samo-disciplina temelj trajanja, onda se u ramazanu to trajanje (ummeta) na najjasniji način potvrđuje.

Eto, zašto je naš dragi Poslanik a.s. toliko volio post – ništa njegovoj duši nije osiguravalo snažniji izvor energije i inspiracije tokom čitave godine, kao ramazanski post.

Resulullah je poslat kao milost cijelom čovječanstvu i svim generacijama do Sudnjeg dana, kao i svim svjetovima, za koje znamo i ne znamo. U jednoj od posljednjih deset noći ramazana, preko meleka Džibrila, primio je prvu Objavu Kur’ana. Ta velečanstvena noć nazvana je noć Lejletul-kadr. O tome Uzvišeni Allah kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti.” (2:185)

Neki komentatori Kur’ana smatraju da je Kur’an odjedanput objavljen (spušten) na zemaljsko nebo (nebo najbliže Zemlji), i da ga je odatle Džibril, a.s., prenosio Muhammedu, s.a.v.s., dio po dio prema prilikama i potrebama. Kada god bi Uzvišeni Allah rekao:“Daj mu ovaj ajet“, ili „Odgovori mu sa ovim odgovorom“, ili „Riješi mu ovaj problem ovako“,Džibril je silazio s neba na Zemlju i donosio dio Objave Kur’ana Poslaniku, s.a.v.s.

Ramazan je odabrani mubarek mjesec. Uzvišeni Allah učinio je ramazan blagoslovljenim time što je odredio da Kur’an bude objavljen u ramazanu i što je propisao da ramazan bude mjesec posta. Časni Kur’an je najveća blagodat i milost koju je Allah podario čovječanstvu. Stoga je objava Kur’ana veliki događaj za čovječanstvo. Kur’an je svojim nurom osvijetlio put progresa i spasa i označio početak nove epohe u povijesti čovječanstva.

Uzvišeni Allah je sve Svoje objave spustio Svojim poslanicima u mjesecu ramazanu! Katade prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

– Suhufi su objavljeni Ibrahimu, a.s., u prvoj noći mjeseca ramazana,

– Tevrat (Tora) je objavljen Musau (Mojsiju), a.s., sedme noći ramazana,

– Zebur (psalmi) je objavljen Davudu, a.s.,

– Indžil (Evanđelje) je objavljen Isau,a.s., četrnaeste noći ramazana,

– Kur’an je objavljen Muhamedu, s.a.v.s., u jednoj od deset posljednjih noći ramazana.(Ahmed).

Preneseno je da je Musa, a.s., postio 40 dana na Sinaju pripremajući se za svoju misiju (iščekivanje objave Tevrata). Također, Isa, a.s., iščekujući objavu Indžila, je postio, što ukazuje na posebnost ramazana i izuzetnu vrijednost posta kao ibadeta. Iz ovog proizlazi da je vrijeme kao univerzalnija kategorija bitnija od mjesta gdje objava spuštena na zemlju.

Učinimo maksimum da ramazan što bolje iskoristimo kako bismo na Ahiretu imali post i druge obrede kao svjedoke u našu korist. Nismo sigurni da će nam se dogodine pružiti prilika da dočekamo radosti ramazana, jer smrt može doći iznenada. A vrijeme ramazansko je toliko blagoslovljeno da je Poslanik a.s. govorio “da znate kakve se čari kriju u ramazanu, poželjeli biste da traje čitavu godinu.”

Ramazan mubarek!

dr. Senad-ef. Agić

Imam u Society of American Bosnian And Herzegovinians Chicago

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.