Ramazanski nasihat – 21. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Mnogobrojne koristi sadake                                                                                                                                                             

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda a.s., na njegove ashabe, na njegovu časnu porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo i sestre u islamu!

S obzirom da se još uvijek nalazimo u mubarek mjesecu ramazanu, u kome smo navikli da budemo darežljiviji i u kojem je Poslanik, a.s., bio najdarežljiviji, večeras ćemo govoriti o sadaki. Pod pojmom sadaka podrazumjeva se svako plemenito djelo učinjeno isključivo u ime Allaha, dž.š., i koje nije popraćeno pogovorom ili traženjem protuusluge.

Uzvišeni Allah u Kur’anu a.š. kaže: “Lijepa riječ i izvinjenje vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. – A Allah nije ni o kome ovisan i blag je.O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allah ni u onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli; oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. – A onima koji neće da vjeruju Allah neće ukazati na pravi put.” (El- Bekara, 263 -264.)

Mi obično kada govorimo o sadaki mislimo na davanje novca siromasima, međutim, sadaka nije i ne mora biti samo materijalne prirode. Tako se u sadaku ubraja: presuditi pravedno među dvojicom, pomoći čovjeku kada je u nekoj potrebi, svaki zikr, svaki korak kojeg čovjek napravi radi namaza, uklanjanje sa puta onoga što smeta, osmijeh na licu pri susretu sa bratom muslimanom, lijepa riječ, savjet, utjeha, podsticaj na činjenja dobra, sprečavanje činjenja zla, saučešće u bolu, zajednička podjela radosti…

Dakle, ta i njima slična djela jesu ona koja je Poslanik, a.s., smatrao i ibadetom i sadakom. Čineći ta djela musliman živi u svojoj zajednici kao izvor dobra, koristi i plemenitosti i biva onaj za koga je Poslanik, a.s., u hadisu rekao: “Blago čovjeku koga Allah učini ključem dobra i branom za zlo!”. U svakom smislu, brate i sestro, ona podrazumijeva davanje, a Uzvišeni Allah o tome kaže: “Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže“! (Ali Imran, 92.)

Mnogobrojne su koristi od sadake koja se daje sa namjerom da se pomogne siromašnima i da se stekne Božije zadovoljstvo. Ovo su neke od koristi sadake:

1. Sadaka liječi bolesne i otklanja nevolje. Poslanik, a.s, kaže: Liječite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekatom, a nevolje otklanjajte dovom.”

2. Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake. U hadisu stoji: “Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih gvori: “Allahu nadoknadi onome ko dijeli”, a drugi govori: “Allahu, daj propast onome ko uskraćuje.”

3. Sadaka uvećava imetak. Allah, dž.š., kaže: “Oni koji udjeljuju svoje na Allahovm putu slični su zrnu iz kojeg nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će kome hoće dati i više, jer je On široke ruke i sve zna.” (El-Bekare, 261.).

4. Ljudima od imetka ostaje samo ono što podijele, kao što stoji u 272. ajetu sure El-Bekare: “Što date od dobra, to je vaše!“ Kada je Poslanik, a.s., pitao Aišu, r.a., šta je ostalo od zaklane ovce, ona je kazala: “Ostala je samo plećka!“ Poslanik, a.s., reče: “Ostalo je sve osim plećke!“ (Muslim)

5. Sadaka briše grijehe. Poslanik, a.s., kaže: Sadaka gasi grijehe, kao što voda gasi vatru“.

6. Sadaka ublažava srdžbu Gospodara i štiti od teške smrti. Poslanik, a.s, je rekao: Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život“.

7. Sadaka će biti uzrok spasa na sudnjem danu. Poslanik, a.s, kaže: Svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake (na Sudnjem danu), sve dok se ljudima ne presudi.”

8. Postoji i sadaka za koju čovjek ima sevape i poslije smrti. Tako je Allahov Poslanik rekao: Kada čovjek umre, prestanu mu sevapi stizati, osim u tri slučaja: – trajna sadaka, nauke kojom se svijet koristi, i dobrog djeteta koje mu dovu čini.”

Eto, braćo i sestre, vidjeli smo šta je to sadaka i šta se sve ubraja u sadaku, koje su sadake najbolje i koje su koristi od davanja sadake, ali znajmo da ćemo ovu korist imati samo onda, ako je budemo dali u ime Allaha i onda kada ne prigovorimo za ono što smo dali. Imajte u vidu ove činjenice kada u buduće budete davali sadaku i ne zaboravite da nije sadaka samo materijalne prirode, nego je sadaka nešto puno više i ona je potvrda našeg imana. Zato je podijelimo kad god možemo.

Gospodaru naš učini nas od onih koji daju sadaku, a i druge podstiču na to. Gospodaru naš, molimo te, učini da naša sadaka sačuva našu djecu, nas i naše potomke. Amin!

Ismail ef. Fetić

Imam u Bosnian Islamic Centre Hamilton

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.