Ramazanski nasihat – 29. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ispraćaj ramazana

Hvala i zahvala pripada samo Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Miljenika i Poslanika Muhammeda a.s. njegovu porodicu, uzorite ashabe i sve sljedbenike uzvišene vjere dini islama sva do Sudnjeg dana.

Draga braćo i uvažene sestre,

Nalazimo se na samom kraju najodabranijeg mjeseca u godini , mjeseca ramazana. U kojem je sabrano mnogo dobra za vjernika, u njemu je pokornost našem Gospodaru primljena, naše dove uslišane, grijesi oprošteni, a džennet jedva čeka da primi iskrene, one koji se su ramazanu radovali.

U dijelu Durretun-nasihin se kaže ; “ Džennet čezne za četvoricom: – za onim koji uči Kur’an, – za onim ko kontroliše i čuva svoj jezik, – za onim koji opskrbljuje gladne osobe i za onim koji posti mjesec ramazan.

Spominje se da je Uzvišeni Allah rekao Musau a.s. da je dao dva svijetla ummetu Muhammedovom a.s. kako im dvije tmine ne bi mogle nauditi. Musa a.s. je upitao : “ Ja Rabbi, koja su to dva svjetla,” Uzvišeni je odgovorio: “ To su svjetlo ramazana i svjetlo Kur’ana, “ A koje su to dvije tmine” upitao je Musa a.s. na što mu je Allah odgovorio: “ Tmina u kaburu i tmina na Sudnjem danu.”

Znači svjetlo posta i svjetlo Kur’ana rastjeruju tmine u kaburu i tmine Sudnjeg dana. Kada nastupi Sudnji dan, pojavit će se krilati ljudi, poput ptica, pa će letjeti iznad džennetskih perivoj. Jedan od džennetskih čuvara će ih upitati ;”Ko ste vi”, “Mi smo iz ummeta Muhammedovog,” čuvar će ih ponovo upitati: “Jeste li polagali račun?” reći će : “Nismo”, a on će ih opet pitati:” A jeste li prešli Sirat ćupriju?” odgovorit će :”Nismo” , “ Pa kako ste dospijeli na ove deredže” , oni će odgovoriti :” Robovali smo Allahu tajno na dunjaluku, pa smo i na ahiretu u džennet dospijeli tajno.” (Durretun-nasihin)

Tajno robovanje i tajni ibadet jest post, tajna sadaka, noćni namaz dok drugi svijet spava. Vjernici su u ramazanu često svoje bokove lišavali postelje, ustajali su, i uzimali su abdest da bi klanjali noćni namaz, tražeći Allahovo zadovoljstvo i oprost, danju su postili, čuvali svoje oči, uši, jezik, stomak i ruke od grijeha, hranili postače, svojim imecima pomagali Allahovu vjeru dajući zekat i sadekatu-l-fitr, te zbog svega toga i zaslužuju veliku nagradu koju Svemogući i obećava iskrenim robovima svojim.

Istinski vjernici žale za odlaskom ramazana, jer za njegovim odlaskom žale nebesa i zemlja kao i sva duhovna bića koja znaju njegove odlike i vrijednosti.

Od Džabira se prenosi da je Vjerovjesnik rekao : “ Kada nastupi zadnja noć ramazana, rasplaču se nebesa i zamlja i meleci zbog onog što zadesi ummet te noći.” Neko je upitao:”Allahov poslaniče a šta je to što zadesi ummet te noći?” “Odlazak ramazana je musibet zbog toga što su dove u njemu uslišane, sadake primljene, dobročinstva umnožena, a kažnjavanje odgodeno.”

Ako za ramazanom plaču nebesa, zemlja i meleci, kako bi tek trebalo da za ramazanom plaču ljudi. Mnogi naši dobri preci su zbilja plakali za odlaskom ramazana, a današnjoj generaciji je to neshvatljivo, na žalost mnogima i smiješno.

Postavimo sebi samo jedno pitanje i nadam se da ćemo shvatiti ozbiljnost i istinski smisao suza vjernika za onim što ispraćamo sutra, a to je pitanje, ko nam može garantovati da će nam se pružiti još jedna prilika da uživamo sve blagodati ramazana i iduće godine, da li nam je ovo zadnji naš ramazan u kojem smo mogli steći Allahovo zadovoljstvo, oprost, milost i spas od džehennemske vatre.

I sad kad ramazan prode nemojmo sebi dozvoliti da sve ono dobra što uradismo u njemu upropastimo vraćanjem grijesima kojih se hvala Allahu oslobodismo u ramazanu, nastavimo i poslije ramazana da budemo još bolji vjernici, ako tako i bude hvala Allahu smisao posta je postigao svoj cilj.

Na kraju molim Svevišnjeg : Gospodaru naš, očisti srca naša i zbliži ih , daruj nam puno ramazana koje ćemo sprovesti robujući samo Tebi i postići Tvoje zadovoljstvo, odstrani od nas zulum, zavist i neprijateljstvo, i sve vrste grijeha, učvrsti naše vjerovanje, budi nam Zaštitnik od svakog zla, uputi nas na pravi put, oprosti našim roditeljima i svim mu’minima i mu’minkama. Primi naš post i daj da nam on bude svjedokom iskrenog robovanja samo Tebi, Amin Ja Rabbe-l-alemin

Sulejman ef. Čaušević

Imam u Jama’at “KEWSER” Waterloo

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3