Ramazanski nasihat – 5. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

A tebe smo, Poslaniče, samo kao milost svjetovima poslali

Hvala Allahu dž.š., koji nas je počastio uputom i spustio svoju milost, da u Dinu i Imanu živimo i nosimo Njegovu riječ.

Hvala Allahu dž.š., koji nas je počastio da živimo u Ummetu Božijeg poslanika Muhammeda a.s., i svjedočimo vjeru Islam.

Nalazimo se u prvih deset dana ramazana, definisanim kao milost.

A najveća milost koja nam je od dragog Allaha dž.š., došla je najodabranije biće Muhammed a.s., koji je došao kao milost svim svjetovima: “A tebe smo, Poslaniče, samo kao milost svjetovima poslali! (El-Enbija,107)

Potvrda poslanstva desila se u ramazanu, u njemu je počela Objava i u njemu je objelodanjena najveća milost.

Govori se za Poslanika da je bio milostiv, a posebno je bio milostiv u ramazanu. Njegovu milost i brigu o nama, najslikovitije opisuje Allah dž.š. ;-

Uzvišeni je rekao: “Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što vas muke pogađaju, izuzetno je brižljiv prema vama, a prema vjernicima je blag i milostiv.“ (Et-Tevbeh, 128)

Poslanikova briga i milost najbolje se ogleda kroz hadis u kojem se kaže:”Ja i vi smo slični čovjeku koji je nalozio vatru u koju počeše padati skakavci i leptirovi, a on ih uze tjerati od vatre. I ja vas čuvam od vatre, a vi mi izmičete iz ruku!”.

Kao vjernici preuzimanjem šehadeta, preuzeli smo i obavezu da postupamo u granicima mogućnosti da oživimo sunnet Allahovog poslanika Muhammed a.s.

Šta je sunnet?

Sunnet je ono što je Poslanik a.s., radio, govorio i svojim životom nas poučio, kako da djelujemo u našim životima i životnim prilikama.

Poslanik Muhammed a.s., u jednom hadisu kaže: “Ko oživi jedan od mojih sunneta, pa ga ljudi počnu primjenjivati, imaće nagradu kao oni koji po njemu rade bez imalo umanjenja!”. ( Ibn Madže )

Šta konkretno u ovoj trećini ramazana možemo uraditi, kako bi oživili jedan od sunneta Allahovog poslanika Muhammeda a.s. ?

U ovom pitanju leže dva pristupa oživljavanja sunneta Allahovog poslanika Muhammeda a.s.:

  • Personalni
  • I onaj koji nam se nudi od strane drugih

Na ličnom odnosno personalnom planu, svako od nas ima nešto što nikad nije uradio, a znamo da je to radio Božiji poslanik u ramazanu.

Drugi način, sunnet koji nam se nudi od strane drugih, koji nije odraz našeg djelovanja i htijenja.

  • Pripremi iftar za siromašne, za rodbinu prijatelje i svoje komšije
  • Obići bolesnika
  • Nahraniti onoga koje gladan
  • Pomilovati siroče
  • Smilovati se svome bratu na greške koje je učinio prema tebi
  • Biti milostiviji prema svojim roditeljima ako su živi, a ako su preselili, činiti dovu za njih
  • Biti milostiv prema onima sa kojima radiš I dijeliš radni prostor
  • Biti milostiv prema svim stvorenjima, koje je Allah dž.š., stvorio itd…..

Ima onih koji su bili na iftaru, ali nikada nisu pripremili iftar.

Ima onih koji, dok su bili bolesni, vjernici su ih obilazili, ali oni nikad nikoga nisu obišli.

Ima onih koji, dok su bili gladni, bili su potpomognuti od vjernika, ali nisu nikada udijelili niti pomogli da se siromah nahrani.

Ima onih, kojima se smilovalo na njihove pogreške, ali kad je došlo na njih red, milost je izostala.

I ovih primjera još bi mogli nabrajati, ali cilj, nije nabrajanje, nego uzimanje pouke kako poprimiti svojstvo Milostivog, biti milostiv radi Milostivog.

Na kraju ako želiš da ti se smiluje Onaj na nebesima, smiluj se onima na Zemlji!

Od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa,r.a., se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov poslanik,a.s.,: “Oni koji su milostivi, njima će se Milostivi smilovati! Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji, smilovat će vam se onaj koji je na nebesima!“ (Ebu Davud,)

Hafiz Nermin ef. Spahić

Imam u Islamic and Cultural Center Bosniak of Des Moines

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3