Ramazanski nasihati – 12. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Uslovi primanja dove

Hvala Uzvišenom Stvoritelju na svim blagodatima sa kojima nas je počastio, a koje ni izbrojati ne možemo. Salavat i selam na Muhammeda s.a.v.s., njegovu porodicu i na sve njegove sljedbenike do Sudnjega dana. Gospodaru naš, znanje nam povećaj i upiši nas među one koji su iskreni i počasti nas da nosimo emanet znanja i učenja do Sudnjeg dana. Amin.

Nalazimo se u mjesecu ramazanu, a to je period kada je Allah posebno milostiv. Dragocjeno vrijeme koje je pred nama iskoristimo da popravimo naše stanje, a jedan od načina je i intenzivno činjenje dove. Allah dz.s. u Kur’anu kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.“ (El-Bekare, 18)

Od uslova da bi dova bila kabul/primljena kod Allaha dž.š. jeste da Mu se iskreno, skrušeno i uporno obraćamo, te da o halal opskrbi računa vodimo. Prilikom učenja dove nastojmo da ne požurujemo primanje iste od strane Uzvišenog Stvoritelja. Selman r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: “Vaš Gospodar, Blagoslovljeni i Uzvišeni, je Stidljiv i Častan – stidi se od Svoga roba, koji podigne svoje ruke ka Njemu, da mu ih vrati praznim!“ (Ebu Davud) Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Muhammed s.a.v.s., rekao: “Nema tog vjernika, koji upravi lice svoje prema Allahu dž.š., moleći Mu se, a da mu Allah dž.š., ne udovolji dovi: ili na dunjaluku, ili će mu je sačuvati za ahiret – sve dok ne bude brzao! Rekoše: Allahov Poslaniče, kako će to čovjek brzati? Reče: Govoriće – učio sam dovu i učio, ali ne vidim da mi se na dovu odaziva!?“ (Buhari) Imajmo na umu da se Allah dž.š. obraduje molbi molitelja. Cijenimo dovu, jer sa njom zaista mnogo dobijamo.

Budimo sigurni da će Allah dovu ukabuliti, ako smo iskreni i ispravni u tome što radimo. Rekao je Muhammed a.s.: “Dovite Allahu sa ubjeđenjem da će vam se odazvati, primiti.“ (Ahmed, Tirmizi) Kada osjetimo da nam se dova ne prima sumnjajmo u sebe i svoje postupke a ne u Allaha. Preispitajmo sebe, jesu li se ispunili uslovi za primanje dove. Pored iskrenosti, uslov da bi dova bila primljena jeste i halal ishrana. Ibn Abbas r.a., pripovjeda: “U prisustvu Muhammeda s.a.v.s., se prouči ajet: “O ljudi, jedite halal i dobre stvari koje nalazite na Zemlji!“ – pa Sa’ad b. Ebi Vekkas r.a., ustade i reče: Allahov Poslaniče, moli Allaha dž.š., da me učini čovjekom kojem se prima dova. Muhammed s.a.v.s., mu reče: O Sa’ade, nek ti hrana bude halal – bićeš čovjek kojem se prima dova! Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, čovjek će ubaciti haram zalogaj u svoje tijelo, zbog kojeg mu se neće primati djelo 40 dana, i svaki čovjek čije se tijelo uzgoji na haramu i kamati džehennemska vatra ga je najpreča!“ (Taberani)

Nastojmo u narednom večerima pojačati ibadete, jer je Muhammed s.a.v.s. rekao: “Allah se spušta svake večeri u zadnjoj trećini noći na nama najbliže nebo i kaže ko mi sada dovu čini da mu se odazovem, ko nešto traži pa da mu dam, ko traži oprost pa da mu oprostim sve dok se ne pojavi zora.“ (Buhari i Muslim) Vjernik se nikada ne predaje niti očajava već se skrušeno i istrajno moli Gospodaru. Dova može pružiti rješenje i izlaz kada su sve druge mogućnosti iscrpljene i ostale bez uspjeha. Dova nam daje do znanja da nismo sami i napušteni i da uvijek postoji Onaj na Koga se možemo osloniti i kome se za pomoć obratiti.

Gospodaru naš, oprosti nama, roditeljima našim, braći i sestrama našim i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe. Gospodaru naš podari nam dobro na dunjaluku i na ahiretu i sačuvaj nas kazne u vatri. Počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda s.a.v.s. Amin!

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.