Ramazanski nasihati – 24. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tevba u Ramazanu

Sva slava i hvala pripada Allahu dž.š., neka je salavat i selam na Njegova miljenika i poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve njegove sljedbenike do Sudnjega dana.

Mi smo po prirodi stvoreni takvi da griješimo. Niko od običnih ljudi nije imun na grijehe. Na pogreške nisi bili imuni čak ni Božiji poslanici, ali oni su odmah tražili oprosta od Allaha, dž.š. te i nama pokazali šta nam je činiti. Allah dž.š. kaže: “Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.”(El-Bekare, 222)

Najbolji od nas koji grijehe činimo je onaj koji se pokaje. Rekao je Muhammed a.s.: “Svi ste vi griješnici, a najbolji griješnici jesu oni koji se kaju.” Grijesi su bolest duše, a lijek za tu bolest je tevba – pokajanje. Neminovno je da Allah dž.š. želi da nam oprosti. Naše pokajanje je Njegova želja jer Allah dž.š. kaže: “Allah želi da vam oprosti” (En-Nisa, 27).

Naša tevba je radost za našeg Gospodara. Ebu-Hurejre, r. a., kaže da je Muhammed a.s. rekao: “Allah se više raduje tevbi jednog svoga roba nego što se raduje osoba koja nije imala djeteta pa ga rodi, ili osoba koja je izgubila dragocjenu stvar pa je nađe ili žedan u pustinji kad stigne do pitkog izvora”. Sa tevbom ne odugovlačimo. Počašćeni smo životom u ovim mubarek danima mjeseca ramazana, ali nam nije zagarantovano da ćemo slijeći dočekati stoga ovo vrijeme maksimalno iskoristimo.

Sa svim posebnostima koje sa sobom nosi mjesec ramazan je i jedinstvena prilika za iskreno pokajanje – tevbu. U ovim mubarek danima razmišljajmo o grijesima koje počinismo, dali javno ili tajno, pokajmo se, jer je taj osjećaj kajanja za nešto što učinismo u stvari naša tevba. Abdullah ibn Mes’ud prenosi da je Poslanik, a.s. rekao: “Osjećaj kajanja u duši, zbog grijeha, je u stvari tevba.’’ (Ibn Madže).

O Allahu, učini nas od onih koji vjeruju, koji se kaju i popravljaju. Ti si, zaista, Sveoprostivi i Premilostivi.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu