Ramazanski nasihati – 26. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Skupine vjernika

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i sve one koji nose dini islam u svome srcu do Sudnjega dana.

Hvala Allahu dž.š. nalazimo se u zadnjoj i najvrjednijoj trećini ramazana, u kojoj Allah obećava izbavljenje od džehennemske vatre. Ukratko da se podsjetimo, prema hadisu ramazan se sastoji od tri trećine.

Prva u kojoj Allah dž.š., spušta svoju milost na svoje robove, druga u kojoj Allah dž.š., oprašta grijehe, i treća u kojoj izbavlja iz džehennemske vatre. Nekolicina islamskih učenjaka mišljenja je da se ove tri trećine odnose na tri vrste ili skupine ljudi. Prva skupina su vjernici koji izbjegavaju svaki mogući grijeh, i nastoje da učine što više dobrih djela. Na takve, kažu islamski učenjaci, Allah spušta svoju milost. Milost koju svaki čovjek treba bez obzira koliko neko bio dobar ili loš insan, vjernik ili slično. Poslanik Muhammed a.s. na obavještava u hadisu da na Sudnjem danu u Džennet neće niko ući na osnovu svojih dobrih djela. Kada su ga ashabi r.a. upitali pa zar ni ti Božiji poslaniče, Poslanik a.s. je kratko odgovorio “Ni ja“. Stoga, svima nama treba Božija milost, i učimo dovu da nas Allah dž.š., obaspe svojom milošću.

Druga skupina su vjernici koji i vjeruju i čine dobra djela, korisni su zajednici, ali koji i čine loša djela i prijestupe koje je Allah Uzvišeni zabranio. Takvima Allah dž.š., u ovoj drugoj trećini oprašta grijehe, i spušta svoj magfiret na njih. Treća trećina se odnosi na one ljude koji uopšte ne čine dobra djela, ne trude se da budu dobri vjernici, ali i pored toga vjeruju i svjedoče Šehadet. I za ovu skupinu Allah dž.š. u ovoj trećini obećava izbavljenje od džehennemske vatre.

Mjesec ramazan je mjesec bereketa i milosti. Milost Allahova se ogleda i u tome što vidimo puno naših džematlija dolaze u džamiju, klanjaju pet vakata namaza, a nisu baš tako česti i poletni kad prođe ramazan. Zašto je to tako? Zato što Allah dž.š. u ramazanu sputa šejtana i njegove vesvese u okove. U ramazanu se zatvaraju vrata džehennema, a otvaraju vrata dženneta i brojne druge Allahove dž.š., blagodati i milosti. Neko se može pitati, slijedeći navedeno da se zatvaraju vrata džehennema i da je šejtan u ramazanu sputan u okove, „kako i dalje neko čini neki grijeh, ogovara, potvara, krade, pije ili ne daj Bože čini ubistvo, kako je moguće da sve to bude kad je šejtan sputan u okove? Naime radi se o nefsu ili duši koja je već okorjela u činjenju grijeha i tako reći šejtan je sa tom osobom završio posao, te ona i bez šejtana čini ono što je njemu milo. Takvoj osobi treba tretman iskrene tevbe/pokajanja od grijeha ukoliko želi da njegovo srce ozdravi.

Ja molim Allaha dž.š da se smiluje svim vjernicima i vjernicama, da nam oprosti naše grijehe, popravi naše stanje, i da snage da se odupremo šejtanovim vesvesama i došaptavanjima. Molimo Allaha dž.š da nam ukabuli i sevap upiše naš post, naše teravije i ostala dobra djela, i pomogne da dočekamo i sljedeći ramazan inšallah. Amin.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu