Ramazanski nasihati – 3. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ramazan mijenja navike ljudi

Iako dosta Vas mnogo toga zna o mubarek Ramazanu, kao i u svemu drugome, čovjeka je neophodno podsjetiti – jer je on zaboravan, dok njegov Gospodar nije.

Čak, čovjeka je obaveza podsjećati:”fe zekkir” – podsjeti jer će opomena koristiti vjernicima!

Ramazan je došao s ciljem da mijenja ljude… Ramazan ima za cilj da promijeni negativne navike ljudi! On mijenja ponašanja ljudi! Oni koji žele da se promijene – trebaju da počnu sa postom!

-Allah nam je propisao post, kao što je propisao i narodima prije nas, da bismo se popravili, da bismo osnažili naš karakter i našu bogobojaznost. Poslanik je govorio: “Držite se posta, jer njemu nema ništa ravno”.

Ljudi koji su, radi Allahovog oprosta i Njegovog zadovoljstva, spremni da ostave halal – dozvoljene stvari, dokazuju da čovjek može i da ostavi haram – nedozvoljene stvari. Zato je post istinski način za odgajanje duše.

Nemoj da ti dan posta bude isti kao dan koji ne postiš

Ebu Hurejre, r.a., takođe, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: „Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: Ja postim!“

Dakle, vidimo da Poslanik, a.s., obavezuje nas da svi naši organi poste: i jezik, i oči, i uši i stomak, i spolni organ, i misli. Tek kada svi ovi organi zaposte – onda post postaje čovjekov štit.

Jezik je u stanju da pokvari svaku vrstu ibadeta! Zato je obavezno ukazati na opasnost ružnog govora!

Kur’an navodi da prigovaranje može da pokvari i najbolju sadaku! Isto tako Kur’an traži da vjernik ustraje u šutnj.

’’Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti!’’

Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: „U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!“

Pričanje je velika strast. Znate, kad nema niko da vas suzbija i kad se čovjek nikoga ne boji, onda on počinje da svašta priča.

Kvarenje posta ogovaranjem!

Nećete vidjeti da postač namjerno hranom prekida post. Vrlo teško! Ali vrlo često ćete čuti postača kako ogovara, kako svašta priča. Al’ nema niko da mu kaže da mu je post pokvaren. To je zato što je kod nas ljudi apstinencija od fizičkih potreba dovoljno da tehnički određena stvar bude ispravna. Kod Allaha je unutrašnja ispravnost srca – motora organizma i čistoća duše – važnija i ono čemu čovjek treba da teži. U ostalom, svrha posta je da popravlja dušu, srce i ljudsku narav, a usput zdravlje i lijep izgled.

Božiji Poslanik je rekao: “Ko ne ostavi ružan govor (qawluz-zur) i bestidna djela – nema potrebu da radi Allaha ostavlja hranu i piće.”

’’Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso mrtvog brata svoga!?’’

– Dakle, ogovaranjem se čovjek u prijevodi mrsi jer jede meso mrtvog brata svoga.

Ramazan daje duhovnu snagu!

Za ovakav ramazan – bez ogovaranja i bez zabranjenog pogleda, Uzvišeni Allah pripremio je lijepu nagradu.

Poslanika, a.s., kaže: PostiKuranćesezauzimatinaSudnjemdanuzačovjeka. Reći će post: “Gospodaru! Ja sam ga spriječio od hrane i prohtjeva u danima ramazana, zato mi dozvoli da se zauzimam za njega.” Reći će Kur’an: “Gospodaru! Ja sam ga spriječio da spava noću, zato mi dozvoli da se zauzimam za njega. Nakon toga Allah će im dozvoliti da se zauzimaju za njega.”(Ahmed)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi“!

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu