Renovacija sjedišta muftijstva u Washington, DC

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Predstavnici IZBSA su u utorak, 29. juna 2021. godine održali sastanak sa arhitektima i generalnim izvođačem radova za renovaciju vakufskih prostorija sjedišta muftijstva u Washington, DC.

Tom prilikom dogovoren je okvirni plan renovacije, početak radova kao i predračun za kompletiranje svih radova. Potrebno je napomenuti da su arhitekte predale potrebnu dokumentaciju nadležnim institucijama u DC-u za izdavanje potrebnih dozvola, te očekujemo iste u naredna dva mjeseca, nakon čega radovi na objektu mogu početi.

Predstavnici IZBSA su također održali sastanak i sa trenutnim zakupcima prostorija gdje je dogovoren plan njihovog privremenog izmještanja iz prostorija tokom renovacije, te planovi za saradnju nakon kompletiranih radova.

Izabrani izvođačem radova je PIZZANO CONTRACTORS,Will Pizzano, 1019 Cameron Street, Alexandria, VA 22314

Ukupna vrijednost projekta renovacije će iznositi oko $200,000.00

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu