Sezona ramazanskog dobra

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

1. april 2022. / 29. ša’ban 1443.h.g.

U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog

Prije svega, svaka hvala i zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dželle šanuhu, koji nam je podario da dočekamo blagodati još jednog mjeseca ramazana, a salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je podučio kako da se ophodimo prema mubarek ramazanskom vremenu.

Draga braćo i sestre,

Ramazansko vrijeme je najblagoslovljenije vrijeme u godini, a njegovi plodovi su najvrijedni plodovi na marketima dobra. Čovjek nije u stanju ni zamisliti kakvo dobro je dočekao i kakvu priliku mu je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, podario.

Nakon dvije pandemijske ”sušne ibadetske godine”, a kada to kažem prvenstveno mislim na ibadete koji se obavljaju u džematu a čije vrijednosti i blagodati su mnogostruke, evo hvala Allahu konačno možemo kazati da ovdje u Sjevernoj Americi u punini dočekujemo sezonu ramazanskih ibadeta bez bilo kakvih zaštitnih ograničenja. Ovo nas, s druge strane, obavezuje da ramazansko dobro iskoristimo u najboljoj mogućoj mjeri.

Ramazanske blagodati najavljene su i u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a jedna od najljepših navedena je u njegovom kazivanju uoči nastupanja ovog mubarek mjeseca kada je kazao:

O ljudi, prikučio vam se častan mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napretka; mjesec u kome je noć Lejletulkadr, koja je vrednija od hiljadu mjeseci.

Allah vam je naredio da postite danju u ramazanu, a njegove noći da provodite u ibadetu.

Ko obavi nafilu uz ramazan, kao da je obavio farz izvan ramazana, a ko obavi farz u ramazanu, kao da je obavio sedamdeset farzova izvan ramazana.

Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada je za strpljivost Džen­net.

To je mjesec međusobnog ispomaganja muslimana – mjesec u kome se uve­ćavaju prihodi i opskrba vjernika.

Uz ramazan posebno praktikujte četiri stvari: dvije – kojima ćete zadovoljiti svoga Stvoritelja i dvije – bez kojih vi nikako ne možete.

One kojima ćete zadovoljiti svoga Stvoritelja jesu stalno ponavljanje kelime-i­-šehadeta i istigfara, a ono bez čega vi nikako ne možete jeste da molite Allaha za Džennet i tražite spas od Džehennema.

Ko priredi iftar postaču, imat će za to nagradu kao da je roba oslobodio, i bit će mu oprošteni svi manji grijesi učinjeni prema Allahu, dž.š.

Večeras sa akšamom nastupa mubarek mjesec ramazan. Na osnovu navedenog hadisa, vjernici su pozvani da učestvuju u ramazanskoj gozbi. Ramazanska sofra se servira dušama, a ona podrazumijeva različite vrste sastojaka; od ustajanja na sehur i odlaska na sabah u džemat, cjedonevnog posta, zatim učenja i slušanja Kur’ana, što većeg broja namaza u džematima, pripremanja iftara i učestvovanja i korištenja mubarek iftarskog vremena u dobru, do odlaska u džamiju na Teravih namaz i slušanja hairli vazova i nasihata.

Musliman dočekuje ramazansko mubarek vrijeme kao veliku priliku za unutarnje promjene i za poboljšanje vlastitog ponašanja te popravljanje svog  imanskog (duhovnog) položaja.

Najveći cilj svakog, pa i ovog ramazana, jeste dobijanje Allahovog oprosta. Allahov oprost se dobija kroz promjenu vlastitog ponašanja i njegovog usklađivanja sa zahtjevima Stvoritelja na način da cjelokupan vjernikov život bude podređen naredbama Uzvišenog Allaha.

Uzvišeni Allah nas poziva da ne propustimo priliku za postizanjem Njegove milosti, a On je Garant da svako onaj koji iskaže potrebu za Njegovom milošću da će mu ona biti podarena iz riznica Allahove milosti. Tako stoji u Kur’anu: ’’A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi moli­telja kada Me zamoli. Zato, neka se i oni na Moj poziv odazovu, neka vjeruju u Mene, kako bi bili na Pravom putu.’’ (el-Bekare, 186)

Vama i Vašim porodicama čestitam nastupanje mubarek ramazanskog vremena, moleći Uzvišenog Allaha da Vam ramazanski ibadete budu primljeni, dove uslišane, a Allahova milost na vas spuštena. Amin!

Hafiz mr. Muriz-ef. Mešić

BECCA

Chicago, IL

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3