Srebrenica u Portlandu – pamti i nikada ne zaboravi Srebrenicu

Uzvišeni Allah džellešanuhu kaže u Kur`anu:

1. Tako mi neba sazviježđima okićenog

2. i Dana već određenog,

3. i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, –

4. prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

5. i vatrom i gorivom ih napunili,

6. kada su oko nje sjedili

7. i bili svjedoci onoga što su sa vjernicima radili!

8. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,

9.Čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, – a Allah je svemu Svjedok.

10. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju,

11. a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći, – a to će veliki uspjeh biti.

12. Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti! (Burudž-Sazviježdja:1-12)

Muhammed Alejhisselam je rekao: “Poštuj Allaha pa će ti uvijek biti zaštitnik! Znaj za Allaha u blagostanju pa će On znati za tebe u teškoći! Znaj da sve što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti, a sve što te je zadesilo nije te moglo mimoići. I znaj da uspjeh dolazi poslije strpljivosti, radost poslije žalosti, a olakšica poslije teškoće! (Tirmizi)

Povodom dvadesetpet godina od planetarnog zločina i genocida u Srebrenici, dana 11. Jula ove 2020. godine u Portland-u u američkoj saveznoj državi Oregon održana je komemoracija. Organizator i sponzor ove komemoracije, je bila Islamska Bošnjačka Edukativno Kulturalna Organizacija i džemat –Portland.

Komemoracija se sastojala iz dva dijela: Biciklijada (organizacija omladine iz džemata) u dužini od 25 milja od džamije do centra grada Portlanda i nazad do džamije, te vjersko-komemorativni program ispred džamije. Pored navedenih programa, IBEKO džemat i organizacija je uplatito da se posadi 25 stabala u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. O ovom konceptu možete naći više na www.alivingtribute.org. A dan prije u petak održan je poseban mektebski čas o Srebrenici putem ZOOM aplikacije za djecu, omladinu i roditelje.

Programski ova komemoracija je zamišljena da ima edukativni karakter sa svim naznakama oživljavanja svijesti o Bedru Bosne, kako u smislu afirmacije i stasavanja bošnjačkog bića, tako i u smislu bitnosti pamćenja, zarad ne ponavljanja. Ne treba posebno naglašavati da će ova komemoracija, ako Bog da, u mnogome doprinjeti zaštiti slijedećih generacija od genocidne politike, kao i samu zainteresiranost bošnjačke omladine u promovisanju naše kulturno historijske baštine, te da ćemo uz pomoć pamćenja lakše držati otvorena vrata izmedju dijaspore i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.

Rezime ovogodišnje komemoracije u Portland-u, jeste zadatak svima nama, da sve oblike i sva saznanja Bosansko-Srebreničke tragedije temeljito proučimo, osmislimo i vrednujemo, da im damo pravo mjesto i značenje u našoj cjelokupnoj kako u duhovnoj tako i u historijskoj baštini. Jednom riječju, da u njima otkrivamo i oživotvorujemo sami sebe. Zato ova komemoracija ima posebnu važnost, težinu i jačinu u odnosu na stvarnost u kojoj živimo.

Galeriju slika sa komemoracije možete pogledati na slijedećem linku:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325683092155812&type=3

Tamo je šutljivi otok mezarova

Tamo su i mezarovi mladosti moje

Tamo ću odnijeti vječno zeleni barjak života

Tamo su polja ljudskim kostima zasadjena

Tamo se zemlja majčinskim suzama zadojila

Tamo je sreća u bolu i čežnji zatrnula

Tamo je pjesma podivljala

Tamo je Srebrenica ostala

Radost je žudnja postala

Tamo je Bosna stasala.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.