Srebrenica u Portlandu – pamti i nikada ne zaboravi Srebrenicu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Uzvišeni Allah džellešanuhu kaže u Kur`anu:

1. Tako mi neba sazviježđima okićenog

2. i Dana već određenog,

3. i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, –

4. prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

5. i vatrom i gorivom ih napunili,

6. kada su oko nje sjedili

7. i bili svjedoci onoga što su sa vjernicima radili!

8. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,

9.Čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, – a Allah je svemu Svjedok.

10. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju,

11. a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći, – a to će veliki uspjeh biti.

12. Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti! (Burudž-Sazviježdja:1-12)

Muhammed Alejhisselam je rekao: “Poštuj Allaha pa će ti uvijek biti zaštitnik! Znaj za Allaha u blagostanju pa će On znati za tebe u teškoći! Znaj da sve što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti, a sve što te je zadesilo nije te moglo mimoići. I znaj da uspjeh dolazi poslije strpljivosti, radost poslije žalosti, a olakšica poslije teškoće! (Tirmizi)

Povodom dvadesetpet godina od planetarnog zločina i genocida u Srebrenici, dana 11. Jula ove 2020. godine u Portland-u u američkoj saveznoj državi Oregon održana je komemoracija. Organizator i sponzor ove komemoracije, je bila Islamska Bošnjačka Edukativno Kulturalna Organizacija i džemat –Portland.

Komemoracija se sastojala iz dva dijela: Biciklijada (organizacija omladine iz džemata) u dužini od 25 milja od džamije do centra grada Portlanda i nazad do džamije, te vjersko-komemorativni program ispred džamije. Pored navedenih programa, IBEKO džemat i organizacija je uplatito da se posadi 25 stabala u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. O ovom konceptu možete naći više na www.alivingtribute.org. A dan prije u petak održan je poseban mektebski čas o Srebrenici putem ZOOM aplikacije za djecu, omladinu i roditelje.

Programski ova komemoracija je zamišljena da ima edukativni karakter sa svim naznakama oživljavanja svijesti o Bedru Bosne, kako u smislu afirmacije i stasavanja bošnjačkog bića, tako i u smislu bitnosti pamćenja, zarad ne ponavljanja. Ne treba posebno naglašavati da će ova komemoracija, ako Bog da, u mnogome doprinjeti zaštiti slijedećih generacija od genocidne politike, kao i samu zainteresiranost bošnjačke omladine u promovisanju naše kulturno historijske baštine, te da ćemo uz pomoć pamćenja lakše držati otvorena vrata izmedju dijaspore i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.

Rezime ovogodišnje komemoracije u Portland-u, jeste zadatak svima nama, da sve oblike i sva saznanja Bosansko-Srebreničke tragedije temeljito proučimo, osmislimo i vrednujemo, da im damo pravo mjesto i značenje u našoj cjelokupnoj kako u duhovnoj tako i u historijskoj baštini. Jednom riječju, da u njima otkrivamo i oživotvorujemo sami sebe. Zato ova komemoracija ima posebnu važnost, težinu i jačinu u odnosu na stvarnost u kojoj živimo.

Galeriju slika sa komemoracije možete pogledati na slijedećem linku:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325683092155812&type=3

Tamo je šutljivi otok mezarova

Tamo su i mezarovi mladosti moje

Tamo ću odnijeti vječno zeleni barjak života

Tamo su polja ljudskim kostima zasadjena

Tamo se zemlja majčinskim suzama zadojila

Tamo je sreća u bolu i čežnji zatrnula

Tamo je pjesma podivljala

Tamo je Srebrenica ostala

Radost je žudnja postala

Tamo je Bosna stasala.

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.