Važnost i uloga vremena u životu muslimana

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu porodicu i ashabe.

Svaki život je satkan od dana, mjeseci i godina. Ramazan je najodabraniji mjesec koji dolazi da nas podsjeti koliko nam vrijeme znači, ili barem koliko treba da nam znači.

Hasan el-Basri  je rekao: “O čovječe, ti nisi ništa drugo do određen broj dana. Kada prođe jedan dan, prošao je i dio tebe, a kada prođe dio nečega, znaj da je blisko vrijeme da u cjelosti ode. “

Kur’an i sunnet su posvetili veliku pažnju vremenu na različite načine i sa različitih aspekata.

U prvom planu te pažnje jeste obznanjivanje njegove važnosti i značaja kao Allahove dž.š., blagodati koju On daje u vremenu:

I daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom.”  (Ibrahim, 33.)

Da bi ukazao na važnost vremena Allah dž.š., se vremenom kune ili dijelovima vremena, kao što je zora, jutro, dan, noć.

Kada čovjek u svojim rukama posjeduje neki materijalni resurs on ga na najbolji način čuva da mu ništa ne bude.

Najveći resurs, najveća blagodat poslije blagodati imana jeste naše vrijeme.

Uči nas Poslanik, a.s., da: „Dvije blagodati zanemaruju ljudi, zdravlje i slobodno vrijeme“.

Imam Ibn Kajjim kaže: „Ko iskoristi svoje slobodno vrijeme i zdravlje u pokornosti Allahu dž.š., on je sretan. Ko to vrijeme provede u griješenju i nepokornosti on je obmanut. Poslije slobodnog vremena slijedi zauzetost a poslije zdravlja, bolest“.

Podsticaj da uvijek budemo aktivni na polju dobra, a nikad u besposlici jeste hadis Poslanika, a.s., u kojem kaže: „Kada se čovjek razboli ili ode na put, Allah dž.š., mu piše nagradu za ono dobro djelo koje je činio kad je bio zdrav i kod kuće“.

Vrijeme je, Allahovom voljom, čovjeku stavljeno na raspolaganje kao i sva vidljiva i nevidljiva dobra. Kao što čovjek koristi vodu i hranu, tako koristi i vrijeme, tu nevidljivu blagodat.

Zanimljivo je da nema niti jedne vjere, ideologije ili pokreta, koji više pažnje posvećuje vremenu od Islama, a na drugoj strani da su njegovi nosioci nemarniji u pogledu izvršavanja svojih obaveza od „muslimana“. U islamu se svi ibadeti i sve obaveze vežu za određeno vrijeme, tako da islam od nas traži preciznost. Žalosno je što smo mi muslimani danas došli u poziciju da se sa nama navodi primjer neodgovornosti i lijenosti.

Učimo iz primjera naših plemenitih velikana iz prošlosti koji su bili svjetionici Islama svoga vremena, a koji mogu osvijetliti i našu sadašnjost i budućnost ako ih budemo slijedili.

Jedne prilike učenici su upitali imama Šafiju: Kako si osvanuo učitelju naš? Odgovorio je: Osvanuo sam a osmero me očekuje:

  1. Allah me očekuje sa farzovima.
  2. Poslanik Muhammed, a.s., očekuje me sa svojim sunnetom.
  3. Očekuje me vrijeme sa svojim izazovima.
  4. Očekuje me moja porodica koja traži da se pobrinem za njihovu opskrbu i njihove potrebe.
  5. Očekuju me meleki koji pišu moja dobra i loša djela.
  6. Šejtan me čeka da budem nepokoran i da se udaljim od Allahovog puta, a on ima mnogo načina da pristupi čovjeku i da ga udalji od Allaha.
  7. Očekuje me moj nefs sa njegovim strastima i prohtjevima.
  8. Čeka me melek smrti da mi dušu uzme.

Tako je razmišljao velikan, imam Šafija o svojoj svakodnevnici, o svakom danu u kojem bi osvanuo, a ne samo tokom jednog mjeseca ili jedne noći. 

Zapitajmo se sada u ramazanu kako mi razmišljamo o našim obavezama u svakodnevnici.

Važnost mjeseca ramazana i najodabranije noći Lejletul-kadr koju smo sinoć punih džamija, različitim i bogatim sadržajima obilježili, na pravi način smo dočekali i razumijeli onda kada i izvan stubova džamije budemo tražili Allahovo zadovoljstvo i udaljavali se od grijeha u svojoj svakodnevnici.

Spoznaja značaja blagodati vremena se ne postiže kroz nekoliko riječi i savjeta ili samo nekoliko noći ibadeta, već dugim i neprekidnim odgajanjem sadržajima naše vjere u svakodnevnici.

Čuvajmo vrijeme, tu veliku blagodat i budimo svjesni da je dunjaluk ahiretska njiva, pa zasijmo tu njivu najljepšim sjemenom, a to su naša dobra djela, koja imaju trajnu vrijednost.

Allahu Milostivi, učini nas svjesnim važnosti vremena i pomozi nam da ga proživimo u Tvome zadovoljstvu. Amin!

Enis-ef Dizdarević

Imam u Al Kalem BH Islamic Community Chattanooga

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu