Završna ceremonija ovogodišnje mektebske nastave i bosanske škole u Northbrooku

U subotu 12. maja održana je završna ceremonija u mektebu i bosanskoj školi u Northbrooku. Djeca iz mekteba i ovaj put pokazala su zavidno poznavanje kur’anskih sura i gradiva islamskih znanosti.

Pored djece i roditelja, svečanosti su prisustvovali i učitelji škole, Imam Hazim Fazlić, Muhammed al-Ahari, Sabina Fazlić, Sarim Qureshi, Mus’ab Qureshi, te učiteljica u bosanskoj školi Amina Mešić.

Mektebske diplome uručio je imam Hazim Fazlić, a diplome bosanske škole ispred konzulata Bosne i Hercegovine u Čikagu, konzul Edin Šehić i učiteljica Amina Mešić.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.